Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin thu thập từ người dùng, là các thông tin cá nhân như tên, gmail, số điện thoại, lượt truy cập và sử dụng website;
Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi, lưu ý cung cấp thông tin chính xác để chúng tôi có thể liên lạc với bạn khi có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

– Cung cấp các dịch vụ cho người dùng;
– Để giải đáp các phản hồi, thắc mắc, khiếu nại hoặc tranh chấp người sử dụng;
– Để nghiên cứu và thống kê cho các mục đích nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;
– Lưu giữ, lưu trữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của người dùng;
– Liên lạc và giải quyết với người sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong những trường hợp đặc biệt;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

-Thông tin cá nhân của bạn có thể được hệ thống của chúng tôi lưu trữ cho đến lúc người dùng có yêu cầu hủy bỏ hoặc bạn tự thực hiện hủy bỏ. Trong thời gian lưu trữ, thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Chungcutheparkhome.com.vn
– Những người hoặc công ty/ tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách Hàng:
+ Chungcutheparkhome.com.vn không cung cấp dữ liệu người dùng cho bất kỳ bên thứ ba trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết;

4. Trao đổi dữ liệu người dùng với bên thứ 3

Chúng tôi cũng yêu cầu bên thứ 3 tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi khi liên kết thông tin khách hàng của chúng tôi
Cùng với đó, chúng tôi chia sẻ thông tin người dùng trong những trường hợp cụ thể sau
+ Theo yêu cầu pháp luật hay các vấn đề pháp lý
+ Xây dựng, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp thông tin người dùng cho người khác với mục đích chống gian lận)